Amaçlarımız

Amaçlarımız
- Tarım, gıda ve hayvancılık, seracılık, orman ve orman ürünleri, peyzaj, analiz laboratuvar, sulama sistemleri, elektrik, makine, savunma sanayii, çevre, kimya malzeme, jeoloji, inşaat, yazılım mühendislikleri gibi alanlarda her türlü bilgisayar yazılımı, tasarım, araştırma, geliştirme, danışmanlık ve mühendislik hizmeti yapmak ve yaptırmak. Bu faaliyetlerin uygulamasını yüklenici firma olarak üstlenmek, başak yüklenici firmalara devretmek, başka firmalara yaptırmak,
- Her türlü projelendirme, danışmanlık, eğitim, toplantı, çalıştay, kongre, konferans, sempozyum, organizasyon, mühendislik, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak yaptırmak,
- Şirket, Ham yada işlenmiş bitkisel elyaf, dokuma ve örme bez ve ürünleri ,le hediyelik eşya ve çerez, başlıca bakliyat türü kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasulye, nohut ve nohuttan mamul, leblebi, pirinç, buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur üretmek, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içi ve yurtdışında pazarlamak, 
- Şirket her türlü üründe araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilir. Yeni fikir, yeni ürün, patent, tescil, üretim izni için gerekli yerlere başvuruda bulunabilir. Elde ettiği bu kazanımları pazarlayabilir. Bu kazanımlardan başkalarının elde ettiği yeni ürün, yeni fikir, yeni tescil, yeni patent, danışmanlık hizmet alımı satın alabilir. Her türlü tohum geliştirme, ıslah etme (iyileştirme), tescil için başvuruda bulunma, üretim iznini alma ve çoğaltma işlemi yapar. Yurt içinde ve yurt dışında tescil edilmiş çeşitlerin kullanım hakkını satın alır, üretir ve pazarlar.
- Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürününün üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlanması ve dağıtımını yapmak, 
- Kuru taneli gıda maddelerinin her türlü baklagillerin temini, toptan ve parakende satışını, ithalatını, pazarlanması ve dağıtımını yapmak,
- Her nevi kuru ve yaş soğan, patates, sarımsak ürünlerinin üretimi, ithalatı ve ihracatını yapmak,
- Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak, yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, 
- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerin paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,
İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış, öğütülmüş/öğütülmemiş, işlenmiş/işlenmemiş, yarı işlenmiş gıda ve gıda ürünleri, bal, pekmez, marmelat, reçel gibi besin maddelerinin üretim ve pazarlanması konusunda toptan ve parakende satış yapmak amacıyla gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek, 
- Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ihracat ve ithalatını yapmak,
- Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak,
- Matbaacılık, yayıncılık, ambalaj, ofset baskı faaliyetlerinde bulunmak, her türlü basım işlemlerini yapmak, resmi anlaşmalar yaparak anlaşmalı matbaa hizmetleri vermek, 
- Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlanması, tanıtımı, sergilenmesi,
Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi ,kitap ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkutiye çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak,
İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayılmasını sağlamak, 
- Her türlü baskı, dizgi, serigrafik baskı yapmak, kimlik kaplama, kaşe, kitap, evrak ciltleme yapabilir, yaptırabilir.
- Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak,
- Kağıt, film, boya, kimyasal maddelerin, kalıp, hassas ofset baskısı,  plakası  ve malzemeleri, makinalar ve alet edavatın alım satımını yapmak, 
- Ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı, toptan ve parakende alımı ve satımı, dağıtımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, 
- Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart- zarf ve duvar kağıtları, fotokobi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, 
- Kağıt ve Matbaa ile ilgili malzemenin ithalatını, ihracatını, alımı ve satımını yapmak
- Yurt içinde ve dışında özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performanslarını artırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma geliştirme hizmetleri ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir.
- Her türlü dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarının tedariki, alımı, satımı, pazarlanması, komisyonculuğu, ithalatı ve ihracatını yapmak
- Şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek için bayilik, acentecilik, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük yapabilir ve verebilir.

- Güvenilirliği ilk koşul seçerek yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek temel misyonumuzdur. 
 

3A Girişim

Ekibimiz