3A Ticaret

3A Ticaret

3A Girişim ticaret yaklaşımı dünyada gerçekleşen kısa ve uzun dönem eğilimleri ve değişimleri bir araya getiren adil ve sistematik bir yaklaşımdır. Firmamız biriminin takip ettiği her strateji piyasaya giriş ve çıkışı daha düzenli hale getiren ileri düzeydeki alt sistemlerden oluşmaktadır. 3A ticaret birimi piyasada bulunan risklerin olumsuz etkilerini azaltacak veya ortadan kaldıracak stratejileri geliştirip, uygulamakta ve beklenmeyen risklerle karşılaşılsa bile, kar elde etme beklentisi oluşturan ticaret anlayışına sahiptir. 

image