3A Danışmanlık

3A Danışmanlık

Danışmanlık terimi genelde “Tarımsal işletme veya firma sahipleri ile tarıma girdi sağlayan gübre ve bitki koruma ilaçları gibi fabrikaların, üretim ve işletme süreçlerinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ile bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, geliştirilen tohum veya ürün  teknolojilerini kullanmak suretiyle problemleri çözebilecek beceri kazandırılmalarını, ürün profillerine yeni ürün katmalarını sağlamak ” olarak açıklanabilir.  Bitkisel üretimde daha doğal ve kaliteli ürün elde etmek, tarıma girdi üreten sanayi sektöründe ise tarımın ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli ürünleri üretmek amacıyla, paydaşlar konu uzmanı olan firmalardan danışmanlık desteği almaktadırlar.

 

3A Girişim tarafından yürütülen danışmanlık hizmetlerinin amaçları;
-Tarımsal üretim yöntemleri, çeşit ıslahı ve sertifikasyon ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek. 
- Açıkta veya örtü altında gerçekleştirilen bitkisel üretimin her aşamasında, tarım ve sanayi  işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak, kaliteli ve yüksek verim elde edici tarımsal uygulamaları gerçekleştirmek konusunda yön vermek, gerekli tavsiyelerde bulunmak, çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için gerekli eğitimleri vermektir.
-Tarımsal ıslah yapan firmalara ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli tarım teknikleri  eğitimi ve danışmanlığı vermek
-Tarımsal girişimcilere, önder çiftçilere ve ziraat mühendislerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.
 

image