3A AR-GE

3A AR-GE 

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), genelde “bilimsel ve teknik bilgi birikimini arttırmak amacıyla sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımı” şeklinde tanımlanır. Dar anlamda ise  Ar-Ge, işletmelerde yeni mamul ve üretim süreçlerinin ortaya çıkmasına yönelik sistemli ve yaratıcı çalışmalar topluluğudur. Günümüzde ülkelerin ekonomilerine katkı sağlayan en önemli konulardan biri uzman bilgisine , donanıma ve bilgiye sahip olmaktır. Ülkemizde yüksek teknolojiye yön veren bilgi ve yöntemlerin gelişimi de Ar-Ge çalışmalarına bağlıdır. 3A Ar-Ge ise, tarımsal açıdan Ar-Ge faaliyetlerini yürütmektedir.

 

 

Firmamızın bu konuda yaptığı çalışmalar;
- Tohum ıslahı yaparak yeni çeşitler geliştirmek ve tescil ettirmek
- Tarımda teknolojik alt yapıyı güçlendirmek, yeni planlar, teknolojiler ve analizler için bilgi üretmek
- Tarımsal üretim sektöründe maliyeti düşürmek, kaliteyi ve verimi arttırmak
- Tarım sektörünün ihtiyacına yönelik teknoloji transferini ve uyumunu sağlamak
- Üretilen ekolojik, teknolojik ve bilimsel bilgiyi ticarileştirmektir.
 

image