3A Organizasyon

3A Organizasyon

Firmalar ticari hayatlarında, üniversiteler, araştırma enstitüleri ise bilimsel faaliyetlerinde hedeflerini belirlemek veya stratejilerini oluşturmak için kendi aralarında toplanırlar. Söz konusu toplantılar ulusal ve uluslararası ölçekte olan kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, seminer, panel, arazi uygulamaları, tarla günleri vb. organizasyonlardan oluşmaktadır. Bu organizasyonların temel hedefi, elde edilen bilgilerin paylaşımı ve yeni bilgilerin elde edilmesidir.
 

 

 

 

3A Girişim  firmalar, üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümleri, araştırma enstitüleri ile meslek örgütlerinin düzenleyeceği kongre, sempozyum, konferans ve çalıştay gibi diğer etkinlikleri düzenlemektedir. Bu esnada;
-  Gerekli ön hazırlıkların yapılarak organizasyon konseptinin hazırlanması, baskılı materyallerin hazırlanması, web sitesinin hazırlanılması, sponsorluk dosyalarının hazırlanması ve ilgili firmalara duyurulması vb ile projelendirmek,
-  Etkinliği gerçekleştirmek ve raporlamak (otel mutabakatının yapılması, kayıt ve konaklama raporlarının sunulması, organizasyon istatistik ve mali dökümü, faaliyet fotoğrafları ve CD’si vs) tüm organizasyon işlemlerini gerçekleştirmektedir.

image